@Mikdatca Hocam bağıl nem % ile gösteriliyorsa, %10 dediğimizde bir oran akla geliyorsa, galat-ı meşhur lugat-ı fasihten evladır. (dimi?)

Sosyal Meyda
twitter  face
youtube  google
Endüstriyel Ölçüm ve Otomasyon
Alternatif Enerji Sistemleri
Akıllı Ev (Bina) Otomasyonu
Meteorolojik ve Hidrolojik Ölçüm
Rüzgar Güneş Ölçüm Sistemleri
Online Araç ve Yük Takip